ზვიად შუშანაშვილის საქართველოს ანტიკორუფციული პალატის თავმჯდომარის ბრწყინვალების მედლით დაჯილდოების შესახებ.

ვბრძანებ:

-დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოს მშენებლობაში —,კანონიერებისა და მართლწესრიგის განმტკიცების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული პიროვნული წვლილისათვის, საქართველოა პროკურატურის ორგანოებში ხანგრძლივი, ნაყოფიერი და უმწიკვლო სამსახურისათვის , მაღალი სახელმწიფოებრივი, პროფესიული პასუხისმგებლობის, სამართლიანობის, პატიოსნებისა და კანონმორჩილებისათვის:

ზვიად შუშანაშვილი, თბილისის ისნის რაიონის ყოფილი პროკურორი, საქართველოს ანტიკორუფციული პალატის თავმჯდომარის მოადგილე-დაჯილდოვდეს საქართველოს ანტიკორუფციული პალატის თავმჯდომარის უმაღლესი ჯილდოთი-ბრწყინვალების მედლით.

2- ზვიად შუშანაშვილს საქართველოს ანტიკორუფციული პალატის თავმჯდომარის ბრწყინვალების მედალი გადაეცეს საზეიმო ვითარებაში.

3-ეს ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, მისი გამოქვეყნებიდან 30 დღის ვადაში-( მის: ბათუმი, ზუბალაშვილის ქუჩა 30)

პაატა შავაძე-საქართველოს ანტიკორუფციული პალატის თავმჯდომარე, გენერალური ანტიკორუფციონერი.საქართველოს სამართლის დარგის მოღვაწეთა უმაღლესი სარეიტინგო საბჭოს თავმჯდომარე, საკვალიფიკაციო და სადისციპლინო სექციის ხელმძღვანელი, სამართლის დოქტორი, პროფესორი. საქართველოს ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი.

ქალაქი ბათუმი -05 მარტი 2023 წ.ბრძანება # ძს-70/73 ,შ-02