“მე ამისთანა ბრალდებით, ვერ ვიცოცხლებ, არ შემიძლია… ვერც ციხე გამტეხს” – რა თქვა ივერი მელაშვილმა პროცესზე

არ­სად გაქ­ცე­ვას არ ვა­პი­რებ, არ­სად მი­მალ­ვას, ვერც გაქ­ცე­უ­ლი და ვერც აქ მყო­ფი, მე ამის­თა­ნა ბრალ­დე­ბით, ვერ ვი­ცო­ცხლებ, არ შე­მიძ­ლია, – ამის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ მი­მარ­თულ ქმე­დე­ბებ­ში ბრალ­დე­ბულ­მა ივე­რი მე­ლაშ­ვილ­მა გა­ნა­ცხა­და.

მან სა­კუ­თა­რი ბრალ­დე­ბის სის­ხლის სა­მარ­თლის პრო­ცეს­ზე ემო­ცი­უ­რი სი­ტყვე­ბით ისარ­გებ­ლა.

რო­გორც მე­ლაშ­ვილ­მა გან­მარ­ტა, ის მის­თვის წარ­დგე­ნილ ბრალ­დე­ბას არ შე­ე­გუ­ე­ბა და ვერც ციხე გა­ტეხს.

“მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს ინ­ტე­რე­სე­ბით მი­ცხოვ­რია. რისი წა­კი­თხვაც მო­ვას­წა­რი, ეს არის და­კა­ვე­ბის შე­სა­ხებ გან­ჩი­ნე­ბა და ბრა­ლის დად­გე­ნი­ლე­ბა. პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით ვა­ცხა­დებ, ორი­ვე დო­კუ­მენ­ტში მოყ­ვა­ნი­ლი ფაქ­ტე­ბი ერ­თია, მაგ­რამ შედ­გე­ნი­ლია და აწყო­ბი­ლია დი­ლე­ტან­ტურ მიდ­გო­მა­ზე. თურ­მე სა­ქარ­თვე­ლომ რა­ღაც ტე­რი­ტო­რია და­კარ­გა… ეს ფაქ­ტი სა­ერ­თოდ არ მომ­ხდა­რა.

მაჩვენე მეტი

სხვა სტატიები

Back to top button