გორის მერიამ 91 000 ლარი დახარჯა და საბავშვო ბაღი ვერ ააშენა

სახელმწიფო აუდიტმა გორის მუნიციპალიტეტის 2017 – 2018 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც ვკითხულობთ, რომ გორის მერიამ 91 000 ლარი დახარჯა, მაგრამ 2 წლის განმავლობაში საბავშვო ბაღი ვერ ააშენა.

აუდიტის სამსახურის აუდიტის ანგარიშის თანახმად ირკვევა, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვაში, შესრულებასა და კონტროლში არსებული სისუსტეების შედეგად, ორ შემთხვევაში შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები უხარისხო და დაუსრულებელია.

აუდიტის ანგარიშის თანახმად, საუბარია სადგურის დასახლების საბავშვო ბაღზე, რომელსაც ტენდერში გამარჯვებული კომპანია უხარისხოდ და გრაფიკის დარღვევით აშენებდა.

კომპანიას სამუშაოების დასრულების ვადა ორჯერ, ჯამში 102 დღით გადაეწია, თუმცა მაინც ვერ შეძლო სამუშაოების დასრულება. კომპანიას გორის მერიამ ხელშეკრულება გასულ წელს შეუწყვიტა.

„მერიის შესაბამისი პასუხისმგებელი პირები საბავშვო ბაღის მშენებლობის შესყიდვის პროცესში, სავარაუდოდ, არ მოქმედებდნენ მუნიციპალიტეტის ინტერესების სასარგებლოდ. შედეგად, მუნიციპალიტეტმა 2 წლის განმავლობაში ვერ უზრუნველყო დაგეგმილი პროექტის განხორციელება და მოსახლეობა ვერ სარგებლობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, ხოლო თანხა – 91.0 ათასი ლარი, დახარჯულია არაეფექტიანად“, – აღნიშნულია გორის მუნიციპალიტეტის 2017-2018 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების ხარჯვის შესაბამისობის აუდიტი ანგარიშში.

მაჩვენე მეტი

სხვა სტატიები

Back to top button