ნინო ჯავახაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 25.03.1984

პროფესიული გამოცდილება:

2016 წლის ნოემბრიდან  – 2017 წლის ნოემბრამდე – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  მინისტრის მოადგილე;

2015 ნოემბერი – 2016 ნოემბერი – ეკონომიკური საბჭოს აპარატი,  ეკონომიკური საბჭოს მდივნის მოადგილე;

 

2014 მაისი-2015 ნოემბერი – ეკონომიკური საბჭოს აპარატი, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი;

2014 მარტი-2014 მაისი – ეკონომიკური საბჭოს აპარატი, საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახური, მრჩეველი (I კატეგორია);

2013 თებერვალი-2014 მარტი – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტი, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ურთიერთობისა და სავაჭრო მოლაპარაკებების სამმართველოს უფროსი;

2012 ივლისი-2013 თებერვალი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო – საერთაშორისო და სავაჭრო ურთიერთობების სამსახური, მრჩეველი;

2011 ივნისი-2012 ივლისი – საქართველოს მთავრობის კანცელარია, საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში მრჩეველთა ჯგუფი (სამსახური), მრჩეველი;

2010 თებერვალი-2011ივნისი – საქართველოს მთავრობის კანცელარია, საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში მრჩეველთა ჯგუფი (სამსახური), ექსპერტი;

2009 ივლისი–2010 თებერვალი – საქართველოს მთავრობის კანცელარია, საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველთა ჯგუფი, მთავარი სპეციალისტი;

2007 სექტემბერი–2009 ივლისი – საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, ეკონომიკური ანალიზისა და პოლიტიკის დეპარტამენტი, მთავარი სპეციალისტი;

2005 ნოემბერი–2007 სექტემბერი – საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, ეკონომიკური ანალიზისა და პოლიტიკის დეპარტამენტი, უფროსი სპეციალისტი;

2005 აპრილი–2005 ნოემბერი – საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, ეკონომიკური ანალიზისა და პოლიტიკის დეპარტამენტი, სტაჟიორი;

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების მომლაპარაკებელი ჯგუფის წევრი.

განათლება და კვალიფიკაცია:

2011 აგვისტო-2012 ივნისი – Williams College, აშშ, განვითარების ეკონომიკა, მაგისტრი;

2005–2007 წწ.– ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მაკროეკონომიკა, მაგისტრი;

2001–2005 წწ. – ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, მაკროეკონომიკა, ბაკალავრი.

ენები:

ინგლისური, რუსული.

მაჩვენე მეტი

სხვა სტატიები

Back to top button